هوشمندسازی کنتورهای حجمی

هوشمندسازی کنتورهای حجمی

قرائت کنتورهای حجمی موجود و نصب شده به صورت آنلاین و با قابلیت فلوی لحظه ای

برای اولین بار دستگاهی برای قرائت کنتورهای حجمی توسط واحد R & D این شرکت طراحی گردیده است. دستگاه فوق توسط یک سنسور نوری داده را از روی کنتور قرائت و با دقت بالا ذخیره و ارسال می نماید و این قابلیت را ایجاد می نماید که فلوی لحظه ای نیز محاسبه گردد.

قابلیتها

 • کاهش هزینه اجرایی شبکه های هوشمند آب
 • عدم نیاز به تعویض کنتور
 • هشدار مصرف نامتعارف
 • قابلیت محاسبه فلوی لحظه ای و کل
 • قابلیت رصد و مانیتورینگ کلیه کنتورهای موجود تحت یک سامانه تله متری
 • تشخیص نشتی و ارسال آلارم جهت جلوگیری از هدررفت آب
 • امکان ممیزی، دریافت آمار و گزارش مصارف روزانه، ماهانه، سالانه به صورت آنلاین و لحظه به لحظه
 • قابلیت مقایسه مصرف مشترکین تحت یک نمودار و گزارش گیری
 • دریافت الگوی مصرف و آمار دقیق مصارف
 • دقت کاری فوق العاده بالا
 • سرعت عمل بیشتر در قرائت کنتور و عدم نیاز به مراجعه مستقیم
 • امکان کنترل لحظه ای عملکرد کنتورها
 • افزایش ضریب امنیت اجتماعی و عدم مراجعه افراد به حریم شخصی مشترکین
 • قابلیت ایزوله کردن سنسور و در نتیجه عدم دستکاری توسط افراد متفرقه