استانداردهای صنعت ابزار دقیق
12 تیر

استانداردهای رایج صنعت ابزار دقیق

  • 1-سازمان استاندارد جهانی ISO
  • 2-انجمن مهندسین برق بین المللی IEC
  • 3-انجمن بین المللی برق و الکترونیک IEEE
  • 4-استاندارد آلمان DIN
  • 5-انجمن سواد و آزمون آمریکا ASTM
  • 6-انجمن مهندسان مکانیک آمریکا ASME
  • 7-استاندارد ملی آمریکا ANSI
  • 8-انجمن نفت آمریکا API

معروفترین استانداردها

1-آزمون فشار هیدرواستاتیک برای فشار کاری 2500-150 پاسکال مربوط به ASME & ANSI
2-استاندارد برای Valve ها، Flange ها مربوط به استانداردهای B16.46، B16.5، B16.44، B16.33، B16.10