افزایش ظرفیت تولید مکانیکال
04 تیر

افزایش ظرفیت تولید مکانیکال

شرکت کنترل انرژی ایران به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان اقدام به افزایش ظرفیت تولید به 4000 دستگاه نموده است. در این راستا دستگاه های جوش CO2 به حالت اتوماسیون و خودکار ارتقاع داده شده است. به صورت موازی 5 لاین جوش CO2 با افزایش 10 برابری سرعت تولید صورت گرفته است.