راهنمای انتخاب فلومتر
25 دی

روش هایی جهت انتخاب نوع فلومتر در پروسه مورد نظر

در گام نخست بایستی شرایط محیطی نصب و شرایط فیزیکی و پارامترهای فیزیکی خط لوله و یا کانال باز بررسی گردد.

نوع سیال (مایع، جامد، گاز)، با نگاهی دقیق تر پس از مشخص شدن نوع سیال نوع ماده عبوری (آب ، نفت، گاز اکسیژن و...)، دمای محیطی، دمای عبوری سیال، فشار کاری، درجه خلوص سیال، پربودن یا خالی بودن لوله، محل نصب روی لوله و یا در کانال باز، دقت کاری مد نظر، واحد اندازه گیری مد نظر و طول عمر دستگاه مد نظر از عوامل تأثیرگذار در انتخاب فلومتر بهینه می باشد.

 • 1- نوع سیال و نوع ماده عبوری
 • نوع سیال از نظر مایع، جامد و گاز بودن اولین معیار در انتخاب نوع فلومتر می باشد. در مرحله دوم نوع ماده عبوری با کلیه مشخصات مربوط به آن اعم از : دما، فشار، چگالی، درجه رسانایی سیال و همچنین در فصول مختلف تغییر هر کدام از پارامترهای فوق الذکر و همچنین پر یا خالی بودن لوله و یا وجود یا عدم وجود اغتشاش و تشکیل حباب (از عوامل بسیار مهم در روش اندازه گیری فلومتر التراسونیک). همچنین ملاحظات ایمنی یا سمی بودن سیال امکان وجود ذرات معلق جامد در سیالات مایع، درجه خورندگی سیال از موارد اساسی می باشد که در بررسی نوع سیال در انتخاب فلومتر بایستی مد نظر باشد.

 • 2- رنج کاری فشار و دما
 • یکی از پارامترهای مهم در انتخاب فلومتر فشار کاری و دمای کاری می باشد چرا که فلومترها هر کدام دارای رنج فشار کاری و رنج دمای کاری در مشخصات فنی خود می باشند.

 • 3- چگونگی و نقشه پایپینگ و انتخاب نصب بهینه
 • در بررسی کارشناسی هنگام انتخاب فلومتر، نقشه پایپینگ و انتخاب محل نصب بهینه جهت دریافت بالاترین دقت از فلومتر مورد انتخاب جهت نصب در دستور شرکت کنترل انرژی ایرانیان می باشند و کارشناسان فروش این شرکت پس از دریافت نظریه کارشناسی فنی از واحد فنی به مشتری اعلام نظر می نماید. همچنین واحد فروش موظف می باشد تا موارد ذکر شده زیر را از مشتری استعلام نماید تا گزینه مطلوب فلومتر انتخاب گردد.

  • 3-1 اندازه قطر لوله ها
  • 3-2 جنس لوله ها
  • 3-3 رنج فشار
  • 3-4 استاندارد فلنج ها و مطابقت با فلومتر انتخابی
  • 3-5 بررسی محل نصب (جهت پشتیبانی محصول در آینده)
  • 3-6 بررسی محل ایستگاه و وجود تجهیزات نویزساز مغناطیسی و یا ارتعاشات خط لوله
  • 3-7 بررسی امکان بروز انفجار
  • 3-8 بررسی امکان آب گیری و غوطه وری فلومتر

 • 4- رنج اندازه گیری مورد نیاز و مطابقت با فلومتر انتخابی و دقت کاری مد نظر
 • در گام بعدی بررسی رنج اندازه گیری فلو (فلوی کمینه ، فلوی بیشینه) جهت اندازه گیری از معیارهای بسیار مهم در انتخاب فلومتر می باشد برای این منظور توجه به حداقل و حداکثر میزان جریال (فلو) هم بصورت حجمی و هم بصورت جرمی بسیار مهم می باشد. همچنین دقت کاری انواع فلومتر متغیر می باشد، دقت کاری مورد نیاز نیز از عوامل تأثیرگذار در انتخاب فلومتر می باشد.

 • 5- واحد اندازه گیری مد نظرمشتری
 • واحد اندازه گیری چه بصورت جرمی (kg⁄h و...) چه بصورت حجمی (lit⁄sec و...) جهت بررسی و انتخاب فلومتر از عوامل انتخاب نوع فلومتر می باشند.

  در مقاله بعدی در خصوص انواع فلومتر، روش اندازه گیری و مشخصات فنی آن ها به اختصار خواهیم پرداخت.