نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران
02 تیر

شرکت در نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران مهر 98

شرکت کنترل انرژی ایران به منظور رونمایی از محصولات جدید؛ پذیرای شما سروران محترم از تاریخ 8 الی 11 مهر در نمایشگاه بین المللی تهران سالن خلیج فارس می باشد.


نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران
نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران
نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران