مدیریت

امیر داورمنش

مدیر عامل

سجاد عجب شیری زاده

رئیس هیئت مدیره

علی عجب شیری زاده

عضو هیئت مدیره

سینا آریا

عضو هیئت مدیره

مقصود داورمنش

نائب رئیس هیئت مدیرهاداری

نیلوفر ذاکری

مدیر فروش

اباصلت لطفی

مدیر بازرگانی

سید پوریا اسماعیلی

مدیر اداری

ناصر لطفی

کارشناس نصب

مرتضی امامی چنبلو

مدیر مالی

شاپور فرجی

خدماتتولید

مهندس عجب شیری زاده

مدیر کارخانه

بابک افشین

سرپرست تولید

مهندس صابرمند

انفورماتیک

عباس علیپور

جوشکاری

علی شرقی

مونتاژ الکتریکال

مقصود اسدیان

نقاش

عبدالرحیم صامصونچی

تراشکاری

رسول سفیدگری

سیم پیچ

مهسا رزاقی

انباردار

رضا رنجبری خواجه

خدمات و بازرگانی

آیلار رحیمی

امور اداری

بوسف رنجبر

تکنسین راه اندازی

ناصر لطفی

تکنسین راه اندازی

تقی ایمانی

تکنسین راه اندازی

میلاد میرترابی

تکنسین راه اندازی

رضا هاشمی

تکنسین راه اندازی

محمد جعفری

تکنسین راه اندازی

حمید داورمنش

تکنسین راه اندازی

محمد مهدی پور

امور حقوقی و قراردادها

سهیل نائبیان

کارشناس نصب